Jawatan Kosong Pembantu Jualan

Jawatan Kosong Pembantu Jualan

  • Berkomunikasi dengan baik untuk memastikan kepuasan pelanggan.
  • Untuk memberikan perkhidmatan pelanggan dengan penuh semangat melalui hubungan dan perhubungan yang baik termasuk pemahaman dan keperluan, penyelesaian isu dan sokongan.
  • Untuk membina perniagaan sedia ada secara proaktif
  • Untuk memastikan pencapaian sasaran jualan secara profesional dan berkesan.
  • Bekerjasama dengan ketuajualan
  • melakukan Tugas ad-hoc lain yang diberikan oleh atasan terdekat
  • Bertanggungjawab dalam setiap quotation dan invoice yang dibuat
Back to blog